***ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านขายกระเป๋าตังค์***

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งรายวิชา ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 30204 - 2101

จัดทำโดย นายธวัชชัย สะใบ นางสาวกุลณัฐดา สะใบ กลุ่ม สบค.11