1. นางสาวจินตนา จิตรักษ์ เลขที่10 กลุ่ม สบค.11

ที่อยู่ 22 ม.8 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180

2. นางสาวธนพร แก้วแจ่ม เลขที่19 กลุ่ม สบค.11

ที่อยู่ 22 ม.5 ต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140

แผนกวิฃาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 30204-2101

จัดทำโดย นางสาวจินตนา จิตรักษ์ เลขที่10

นางสาวธนพร แก้วแจ่ม เลขที่19