หน้าเเรก

รายการสินค้า

โปรสินค้า

จัดทำโดย

ผู้จัดทำ

นางสาวอลิสา พงษ์วัน เลขที่30

เเผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ที่อยู่74 หมู่9 บ้านสังกัน ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ

ผู้จัดทำ

นางสาวทิพย์มณี หนุนวงค์ เลขที่35

เเผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ที่อยู่54 หมู่5 บ้านกงพาน ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ