สร้อยข้อมือจี้ดาว 29 บาท สร้อยข้อมือเปลือกหอย 29 บาท สร้อยข้อมือสี่เหลี่ยมสีดำ 39 บาท

สร้อยข้อมือจี้ใบไม้ 29 บาท

สร้อยข้อมือวงกลม 29 บาท
สร้อยข้อมือ 39 บาท สร้อยข้อมือจี้ผีเสื้อ 29 บาท สร้อยข้อมือจี้ไข่มุก 39 บาท สร้อยข้อมือจี้ดาว 29 บาท สร้อยข้อมือ39 บาท
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 30204 - 2101 จัดทำโดยนางสาวฐาปนี คันศร และนางสาวทานตะวัน โสภาพัฒน์ กลุ่ม สบค.11